Kurs, kompetanse og digitale verktøy for byggebransjen​

Tjenester

Våtromskoordinator

Med vår unike kompetanse påtar vi oss rollen som Våtromskoordinator for ditt prosjekt, og sikrer at ditt våtrom blir bygget i henhold til alle krav. Vi leverer prosjektering, kontroll, deltagelse i byggemøter og komplett sluttdokumentasjon.

Ved å bruke en våtromskoordinator kvalitetssikrer du at våtrommet oppfyller alle krav. Et våtrom er det dyreste og mest komplekse rommet å bygge, og det er mange fallgruver. Det deltar gjerne 5 faggrupper og kanskje så mange som 5-10 forskjellige håndverkere i et våtromsprosjekt, og da er riktig planlegging og kommunikasjon utrolig viktig. I teknisk forskrift blir man styrt av hele 33§ når man bygger et våtrom.

La oss hjelpe deg og kvalitetssikre ditt våtromsprosjekt, slik at du oppfyller alle dine krav mot byggherre og med det sikre at dere bygger alle deres våtrom etter godkjente preaksepterte løsninger og dokumenterte metoder.

Logg inn